Skip to main content

5.9.2023 – Územné rozhodnutie projektu Slnovrat Residence je PRÁVOPLATNÉ !

Rok stretnutí, rokovaní a kompromisov priniesol konečne svoje ovocie. Územné rozhodnutie, alebo inými slovami – rozhodnutie o umiestnení stavby – je definitívne právoplatné a náš projekt posúva o úroveň vyššie.

Územné rozhodnutie je prvým z dvoch rozhodnutí potrebných k zahájeniu stavby. Druhým rozhodnutím je stavebné povolenie, ktoré stavebný úrad vydá v súlade s podmienkami územného rozhodnutia. Svojim spôsobom je teda územné rozhodnutie kľúčové, pretože stanovuje všetky podmienky pre umiestnenie stavby na určitom území, v našom prípade umiestnenie infraštruktúry a rodinných domov. Zároveň obsahuje stanoviská a vyjadrenia všetkých dotknutých štátnych orgánov a iných dotknutých subjektov k stavbe, ktoré musí stavebník rešpektovať.

Stavebné povolenia, ktoré vydávajú stavebné úrady na základe a v súlade s územným rozhodnutím, sú detailnejšími a odborne rozpracovanejšími rozhodnutiami, v ktorých príslušné stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady presne vymedzia technické parametre a limity jednotlivých stavebných objektov stavby, ktoré je stavebník povinný dodržať.

Zjednodušene povedané, územné rozhodnutie vydáva jeden stavebný úrad a týka sa využitia celého dotknutého územia, a to predovšetkým parametrov umiestnenia stavby na tomto území, kým stavebných povolení sa následne vydáva spravidla viac, a to podľa toho, aké stavebné objekty územné rozhodnutie obsahuje a akému stavebnému úradu tento objekt odborne podlieha (napr. verejnú kanalizáciu povoľuje príslušný okresný úrad, odbor ochrany životného prostredia, kým kanalizačné prípojky povoľuje obec a pod.).

V akom stave je dnes projekt Slnovrat Residence?

·       v súčasnosti už pracujeme na stavebných povoleniach,

·       zahájili sme prípravu staveniska,

·       v najbližších dňoch a týždňoch sa budeme venovať skrývke úrodnej zeminy z územia, nakoľko v tejto cennej vrstve pôdy nie je možné zakladať stavbu a je potrebné ju ochraňovať pred kontamináciou, v spolupráci s archeológmi detailne preskúmame miesta výkopov, aby sa žiadny predmet kultúrneho alebo historického dedičstva neznehodnotil. Rezidenčný projekt Slnovrat teda úspešne prešiel najzdĺhavejším povoľovacím procesom a výstavba rodinných domov, ako aj infraštruktúry (verejná kanalizácia, verejný vodovod, rozvody VN, NN a trafostanica, miestne komunikácie a verejné osvetlenie, optický internet) je na dosah.

Vzhľadom na svetový vývoj (cena stavebných materiálov, cena energií, inflácia, úrokové sadzby, vojna a pod.) sme projekt museli v priebehu povoľovania prispôsobovať a upraviť tak, aby bola možnosť vidieckeho bývania v prémiovej lokalite dostupná každému so všetkým, čo k tomu patrí. Slnovrat Residence ponúka veľa možností – kompaktné radové domy, elegantné dvojdomy, ako aj pozemky pre individuálnu výstavbu domov podľa vlastných predstáv.

Naše domy nebudú iba miestom pre bývanie, ale i skutočným útočiskom a miestom, kde budú rodiny nachádzať svoj pokoj a spokojnosť. Kompletná infraštruktúra a občianska vybavenosť sú garanciou doživotného komfortu, lokalita je zárukou zmyselného prepojenia bývania s okolitou prírodou. Môžete sa tešiť na dych berúci úsvit a západ slnka, ako aj na prirodzených obyvateľov okolia – srnky, zajace, bažanty a diviaky. Nemusíte sa zároveň obávať že vám za domom vyrastie nákupné centrum alebo logistický park alebo že vám pár metrov od domu bude viesť diaľnica.

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť a sledujte ďalší vývoj výstavby rodinných domov pri Andovciach na našom webe www.slnovrat.sk, kde sa môžete prihlásiť aj na odber noviniek.

👇 Pre rezervácie alebo viac informácií ma neváhajte kontaktovať:

Marcel Prokop, RSc.
📞 0940 600 400
info@slnovrat.sk