5 typov rodinných domov

Vyberte si podľa svojich preferencií – kompaktný bungalov, priestranný poschodový dom alebo praktická radovka (orientovaná štandardne alebo zrkadlovo).

Tepelné
čerpadlo

Fotovoltický
systém

Solárny
systém

Krb
a Garáž

Typ A

4-izbový radový
rodinný dom
s dvojgarážou

Cena hrubej stavby
129.000€

Detail domu

Typ B

4-izbový radový
rodinný dom
s dvojgarážou

Cena hrubej stavby
129.000€

Detail domu

Typ C

4-izbový
rodinný dom
s dvojgarážou

Cena hrubej stavby
155.000€

Detail domu

Typ D

4-izbový podkrovný rodinný dom so samostatnou dvojgarážou

Cena hrubej stavby
139.000€

Detail domu

Dom E – Bungalov 1576

4-izbový rodinný dom bez garáže

Cena hrubej stavby
109.000€

Detail domu

FAQ

Aké infraštruktúru budem mať k dispozícii k pozemku alebo domu?

Areál bude napojený na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, bude zásobovaný elektrickou energiou a k dispozícii bude tiež optický kábel. Vybudovaná bude verejná komunikácia s chodníkmi, verejným osvetlením a základnou občianskou vybavenosťou.

Kedy môžem začať projektovať svoj dom a kedy môžem podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre svoj dom?

Ak si rodinný dom objednáte od nás, projekčné práce a stavebné povolenie pre vás zabezpečíme v cene domu. Ak projekciu a výstavbu domu zamýšľate realizovať nezávisle, napr. svojpomocne, projekčné práce môžete zahájiť bez väčšieho rizika už po právoplatnosti územného rozhodnutia (viď orientačný časový harmonogram – inžinierske siete). Žiadosť o vydanie stavebného povolenia môžete bezpečne podať po právoplatnosti stavebných povolení (viď orientačný časový harmonogram pre inžinierske siete).

Je aj parcela 8560/2 (pozemky „F“) stavebným pozemkom?

Parcela 8560/2 podlieha procesu zmeny územného plánu obce Zemné aby sa stala plnohodnotným stavebným pozemkom ako pozemky A, B, C a D. Z uvedeného dôvodu bude aj výstavba infraštruktúry dvojfázová – prvá fáza: pozemky A, B, C a D, druhá fáza: pozemky F, pričom územné konanie na druhú fázu zahájime po právoplatnosti územného rozhodnutia na prvú fázu (v závislosti na stave procesu zmeny územného plánu). Samozrejme, priebeh všetkých konaní – územné, stavebné, zmena územného plánu – je v podstatnej miere závislý na pripomienkach a konaní zúčastnených štátnych orgánov a dotknutých osôb, robíme ale všetko pre to, aby sa aj v rámci druhej fázy dalo čo najskôr stavať.

Chcem dom, ktorý si sám navrhnem. Ako je to s regulatívami (záväznými podmienkami) výstavby?

Územný plán obce Zemné v časti Gúg nie je momentálne detailne spracovaný, čo však považujeme za výhodu, pretože to poskytuje stavebníkom širšie možnosti. Územný plán obce nájdete tu: https://zemne.sk/sk/samosprava/zakladne-dokumenty?limit=10&start=10. Navyše obec Zemné je veľmi kooperatívna a nápomocná, preto si myslíme, že ak nepôjde o priamo neobvyklé alebo na miestne pomery vysoko nadštandardné alebo neštandardné riešenia domov (najmä priveľa podlaží, nezvyčajné podzemné stavby a pod.), vydaniu stavebného povolenia nebude nič brániť. V zmysle odporúčania obce Zemné ale urobíte najlepšie, keď svoj stavebný zámer pred samotným projektovaním najprv skonzultujete so stavebným úradom. Pokiaľ ide o regulatívy spoločnosti PROSPECT – našou snahou je klientom vyhovieť čo najviac je to možné, v prípade pozemkov A a B a radových domov, ktoré na nich plánujeme stavať, máme však predstavu dodržať jednotnú čelnú líniu – t.j. aby radové domy na týchto pozemkoch A a B boli z pohľadu od ulice vizuálne rovnaké.