Bezstarostné bývanie na slnkom zaliatych pozemkoch

Staňte sa súčasťou rezidenčnej štvrte Slnovrat Residence a vychutnajte si všetky výhody, ktoré vám ponúka. Od vynikajúcej občianskej vybavenosti, cez skvelú dopravnú dostupnosť až po harmonické prepojenie s okolitou prírodou. Navyše, všetko dôležité máte stále poruke. Zistite viac o pozemkoch, ktoré sú pripravené vyjsť v ústrety vašim potrebám.

Vyberte si pozemok

Pokojné prostredie

Nová rezidenčná štvrť je obklopená prírodou, zelenými aj vodnými plochami. Nachádza sa na konci obce Andovce, severozápadne od Nových Zámkov.

Bezpečná štvrť pre rodinu

Slnovrat Residence je samostatným a čiastočne uzatvoreným komplexom, preto sa v nej budú zdržiavať predovšetkým rezidenti a ich návštevy.

Kompletná infraštruktúra

Stavať môžete bez najmenších starostí. Budete mať k dispozícii prístupovú cestu s verejným osvetlením až k vášmu pozemku ako aj kompletné inžinierske siete (voda, elektrina, kanalizácia, optický kábel).

Občianska vybavenosť

V rámci Slnovrat Residence budete mať k dispozícii voľnočasové verejné priestranstvá pre relax a šport, ako aj základné služby. V bezprostrednej blízkosti obytnej štvrte potom nájdete množstvo ďalších služieb.

Dopravná dostupnosť

Do Nových Zámkov sa dostanete autom za 5 minút, bicyklom za 15 minút. Zastávka hromadnej dopravy sa nachádza len pár metrov od Slnovrat Residence.

Overený developer

Developerom Slnovrat Residence je skúsená spoločnosť PROSPECT Nové Zámky, ktorá už 30 rokov financuje menšie i väčšie projekty nielen v rámci regiónu.

Orientačný časový harmonogram pre inžinierske siete (1. fáza)

31.05.2023
Právoplatnosť
územného rozhodnutia

01.09.2023
Právoplatnosť
stavebných povolení
na inžinierske siete

01.11.2023
Právoplatnosť
stavebných povolení
na radové domy

Skúsený staviteľ

Spoločnosť PROSPECT Nové Zámky sa už 30 rokov špecializuje na výstavbu bytových, nebytových a polyfunkčných objektov s cieľom dodávať svojim klientom maximálnu pridanú hodnotu.

PROSPECT Nové Zámky disponuje vlastným vozovým parkom, ťažkou technikou, lešením a debnením, vďaka čomu je nezávislým na externých kapacitách čím eliminuje riziko oneskorenia výstavby.

Rovnako vlastní kompletné mechanizačné vybavenie na recykláciu stavebného odpadu. Množstvom zrecyklovaného odpadu za rok sa radí medzi priekopníkov zhodnocovania stavebného odpadu v rámci Slovenska.

30 rokov
na trhu

FAQ

Akú infraštruktúru budem mať k dispozícii k pozemku alebo domu?

Areál bude napojený na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, bude zásobovaný elektrickou energiou a k dispozícii bude tiež optický kábel. Vybudovaná bude verejná komunikácia s chodníkmi, verejným osvetlením a základnou občianskou vybavenosťou.

Kedy môžem začať projektovať svoj dom a kedy môžem podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre svoj dom?

Ak si rodinný dom objednáte od nás, projekčné práce a stavebné povolenie pre vás zabezpečíme v cene domu. Ak projekciu a výstavbu domu zamýšľate realizovať nezávisle, napr. svojpomocne, projekčné práce môžete zahájiť bez väčšieho rizika už po právoplatnosti územného rozhodnutia (viď orientačný časový harmonogram – inžinierske siete). Žiadosť o vydanie stavebného povolenia môžete bezpečne podať po právoplatnosti stavebných povolení (viď orientačný časový harmonogram pre inžinierske siete).

Je aj parcela 8560/2 (pozemky „F“) stavebným pozemkom?

Parcela 8560/2 podlieha procesu zmeny územného plánu obce Zemné aby sa stala plnohodnotným stavebným pozemkom ako pozemky A, B, C a D. Z uvedeného dôvodu bude aj výstavba infraštruktúry dvojfázová – prvá fáza: pozemky A, B, C a D, druhá fáza: pozemky F, pričom územné konanie na druhú fázu zahájime po právoplatnosti územného rozhodnutia na prvú fázu (v závislosti na stave procesu zmeny územného plánu). Samozrejme, priebeh všetkých konaní – územné, stavebné, zmena územného plánu – je v podstatnej miere závislý na pripomienkach a konaní zúčastnených štátnych orgánov a dotknutých osôb, robíme ale všetko pre to, aby sa aj v rámci druhej fázy dalo čo najskôr stavať.

Chcem dom, ktorý si sám navrhnem. Ako je to s regulatívami (záväznými podmienkami) výstavby?

Územný plán obce Zemné v časti Gúg nie je momentálne detailne spracovaný, čo však považujeme za výhodu, pretože to poskytuje stavebníkom širšie možnosti. Územný plán obce nájdete tu: https://zemne.sk/sk/samosprava/zakladne-dokumenty?limit=10&start=10. Navyše obec Zemné je veľmi kooperatívna a nápomocná, preto si myslíme, že ak nepôjde o priamo neobvyklé alebo na miestne pomery vysoko nadštandardné alebo neštandardné riešenia domov (najmä priveľa podlaží, nezvyčajné podzemné stavby a pod.), vydaniu stavebného povolenia nebude nič brániť. V zmysle odporúčania obce Zemné ale urobíte najlepšie, keď svoj stavebný zámer pred samotným projektovaním najprv skonzultujete so stavebným úradom. Pokiaľ ide o regulatívy spoločnosti PROSPECT – našou snahou je klientom vyhovieť čo najviac je to možné, v prípade pozemkov A a B a radových domov, ktoré na nich plánujeme stavať, máme však predstavu dodržať jednotnú čelnú líniu – t.j. aby radové domy na týchto pozemkoch A a B boli z pohľadu od ulice vizuálne rovnaké.