Bezstarostné bývanie na slnkom zaliatych pozemkoch

Staňte sa súčasťou rezidenčnej štvrte Slnovrat Residence a vychutnajte si všetky výhody, ktoré vám ponúka. Od vynikajúcej občianskej vybavenosti, cez skvelú dopravnú dostupnosť až po harmonické prepojenie s okolitou prírodou. Navyše, všetko dôležité máte stále poruke. Zistite viac o pozemkoch, ktoré sú pripravené vyjsť v ústrety vašim potrebám.

Vyberte si pozemok

Pokojné prostredie

Nová rezidenčná štvrť je obklopená prírodou, zelenými aj vodnými plochami. Nachádza sa na konci obce Andovce, severozápadne od Nových Zámkov.

Bezpečná štvrť pre rodinu

Slnovrat Residence je samostatným a čiastočne uzatvoreným komplexom, preto sa v nej budú zdržiavať predovšetkým rezidenti a ich návštevy.

Kompletná infraštruktúra

Stavať môžete bez najmenších starostí. Budete mať k dispozícii prístupovú cestu s verejným osvetlením až k vášmu pozemku ako aj kompletné inžinierske siete (voda, elektrina, kanalizácia, optický kábel).

Občianska vybavenosť

V rámci Slnovrat Residence budete mať k dispozícii voľnočasové verejné priestranstvá pre relax a šport, ako aj základné služby. V bezprostrednej blízkosti obytnej štvrte potom nájdete množstvo ďalších služieb.

Dopravná dostupnosť

Do Nových Zámkov sa dostanete autom za 5 minút, bicyklom za 15 minút. Zastávka hromadnej dopravy sa nachádza len pár metrov od Slnovrat Residence.

Overený developer

Developerom Slnovrat Residence je skúsená spoločnosť PROSPECT Nové Zámky, ktorá už 30 rokov financuje menšie i väčšie projekty nielen v rámci regiónu.

Orientačný časový harmonogram pre inžinierske siete (1. fáza)

31.10.2022
Právoplatnosť
územného rozhodnutia

31.05.2023
Právoplatnosť
stavebných povolení

30.10.2023
Právoplatnosť
kolaudačného rozhodnutia

Skúsený staviteľ

Spoločnosť PROSPECT Nové Zámky sa už 30 rokov špecializuje na výstavbu bytových, nebytových a polyfunkčných objektov s cieľom dodávať svojim klientom maximálnu pridanú hodnotu.

PROSPECT Nové Zámky disponuje vlastným vozovým parkom, ťažkou technikou, lešením a debnením, vďaka čomu je nezávislým na externých kapacitách čím eliminuje riziko oneskorenia výstavby.

Rovnako vlastní kompletné mechanizačné vybavenie na recykláciu stavebného odpadu. Množstvom zrecyklovaného odpadu za rok sa radí medzi priekopníkov zhodnocovania stavebného odpadu v rámci Slovenska.

30 rokov
na trhu

FAQ

Sú v ponuke aj rodinné domy?

Áno, v súčasnosti pripravujeme niekoľko alternatív pre klientov, ktorí uvažujú nad kúpou pozemku spolu s rodinným domom.

Aké infraštruktúru budem mať k dispozícii k pozemku alebo domu?

Areál bude napojený na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, bude zásobovaný elektrickou energiou a k dispozícii bude tiež optický kábel. Vybudovaná bude verejná komunikácia s chodníkmi, verejným osvetlením a základnou občianskou vybavenosťou.

Kedy môžem začať projektovať svoj dom?

Projekčné práce môžete zahájiť bez väčšieho rizika už po právoplatnosti územného rozhodnutia (viď orientačný časový harmonogram – inžinierske siete).

Kedy môžem podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre svoj dom?

Žiadosť môžete bezpečne podať po právoplatnosti stavebných povolení (viď orientačný časový harmonogram pre inžinierske siete).

Je aj parcela 8560/2 (pozemky „F“) stavebným pozemkom?

Parcela 8560/2 je v súčasnosti predmetom procesu zmeny územného plánu obce Zemné a onedlho bude plnohodnotným stavebným pozemkom ako pozemky A, B, C a D. Z uvedeného dôvodu bude aj výstavba infraštruktúry dvojfázová – prvá fáza: pozemky A, B, C a D, druhá fáza: pozemky F, pričom územné konanie na druhú fázu zahájime po právoplatnosti územného rozhodnutia na prvú fázu (v závislosti na ukončení prebiehajúceho procesu zmeny územného plánu). Samozrejme, priebeh všetkých konaní – územné, stavebné, zmena územného plánu – je v podstatnej miere závislý na pripomienkach a konaní zúčastnených štátnych orgánov a dotknutých osôb, robíme ale všetko pre to, aby bol pre vás projekt Slnovrat čo najskôr pripravený.