Skip to main content

Financovanie

Pomôžeme vám zorientovať sa v komplikovanom svete hypoték a nájdeme pre vás najvýhodnejšiu ponuku, ktorá bude vyhovovať vašim individuálnym potrebám a vašej aktuálnej životnej situácii.

Našim cieľom je, aby ste úver na kúpu nehnuteľnosti získali čo najjednoduchšie a najrýchlejšie a samozrejme za čo najvýhodnejších podmienok! Okrem exkluzívnej ponuky financovania a odborného poradenstva vás navyše odbremeníme od administratívy, ktorá je s vybavovaním hypotéky spojená. Vďaka tomu, že máte všetky služby pod jednou strechou, je celý proces kúpy nehnuteľnosti aj jej financovania bezchybný, hladký a rýchly.

Naše služby

  • Pomôžeme Vám vybrať najvhodnejší úverový produkt či kombináciu úverových produktov s ohľadom na vaše možnosti a potreby, nakoľko naši hypotekárny špecialisti spolupracujú so všetkými bankami na Slovensku!
  • Krok za krokom Vám vysvetlíme celý postup ohľadom hypotekárneho financovania.
  • Zabezpečíme Vám znalca, s ktorým dlhodobo spolupracujeme, ktorý je plne akceptovaný bankami a zabezpečíme vypracovanie znaleckého posudku na Vašu nehnuteľnosť.
  • Dohliadneme na celý proces schvaľovania Vášho úveru a priebežne Vás budeme informovať o stave Vašej žiadosti.
  • Dôkladne sledujeme splnenie podmienok čerpania a uzavretie celého hypotekárneho prípadu
  • Zabezpečíme pre Vás poistenie nehnuteľnosti, poistenie úveru a vinkuláciu poistenia v prospech banky.

Hypotekárni špecialisti

Ing. Zuzana
Borošová

Ing. Jana
Krajčíová

Platobné podmienky
pre pozemky

1. časť: 10% z kúpnej ceny – splatnosť 3 dni od podpisu kúpnej zmluvy

2. časť: 90% z kúpnej ceny – splatnosť do 15 dní od podpisu kúpnej zmluvy

Platobné podmienky
pre rodinné domy z úveru

1. časť vo výške 5.000,-€ – splatnosť 3 dni od podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

2. časť: do 30% z kúpnej ceny rodinného domu po zápise rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností (obvodové múry do výšky 1,5m) – splatnosť do 20 dní od podania návrhu na zápis financovanej stavby do katastra nehnuteľností

3. časť: 30% z kúpnej ceny rodinného domu pri uzatvorenej hrubej stavbe (obvodové múry, schodisko, veniec, strešná konštrukcia + krytina, okná a dvere) – splatnosť 14 dní od doručenia písomného oznámenia o ukončení uzatvorenej hrubej stavby.

4. časť: 35% z kúpnej ceny rodinného domu po ukončení diela – splatnosť 14 dní od doručenia písomného oznámenia o ukončení diela

5. časť: 5% z kúpnej ceny rodinné domu po kolaudáciu rodinného domu – splatnosť 14 dní od vydania kolaudačného rozhodnutia

Platobné podmienky
pre rodinné domy
v hotovosti

Individuálne platobné podmienky podľa platobných možností kupujúceho.