Skip to main content

16.11.2022 – Slnovrat Residence sme sa rozhodli vybudovať ako obytnú štvrť so všetkou pridanou hodnotou, ktorú si v súčasnosti môžete priať. Mnohé rezidenčné projekty sľubujú výhody, ktoré v realite napokon nie sú až také výhodné ako sa zdali.

Častým problémom býva najmä nevybudovaná kanalizácia, ktorá je nielen administratívne, ale predovšetkým finančne náročná. Samosprávy s týmito prekážkami vedú väčšinou nerovný boj a odvádzanie splaškových vôd nevedia efektívne zabezpečiť buď vôbec, alebo len veľmi pomaly, postupne, po častiach. Ohrozená je tým však jedna z najvzácnejších komodít, ktorej máme na Slovensku zatiaľ viac ako dosť – pitná voda.

Nosným cieľom projektu Slnovrat je vybudovanie kanalizácie pre celú obytnú štvrť a nielen to! Zabezpečíme, že splaškové vody budú odvádzané do čistiarne odpadových vôd v Nových Zámkoch, čím výrazne pomôžeme riešiť problém odvádzania splaškových vôd aj obciam Andovce, Palárikovo a Tvrdošovce a to tak, že výtlačné potrubie, ktoré od Slnovratu po Nové Zámky vybudujeme, budú pre jeho kapacitu môcť v budúcnosti využiť aj tieto obce.

To ale stále nie je všetko!

Slnovrat Residence bude mať vybudovanú kompletnú sieť spevnených plôch s verejným osvetlením, bude zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu, plne elektrifikovaná a k dispozícii bude tiež optický kábel.