Skip to main content

Po mnohých náročných, avšak o to osožnejších konzultáciách, po nadviazaní nových vzácnych kontaktov, partnerstiev a priateľstiev a po zosúladení požiadaviek všetkých zainteresovaných subjektov verejného aj súkromného sektora sme konečne, dňa 01.12.2022 požiadali o vydanie územného rozhodnutia pre I. fázu výstavby Slnovrat Residence, do ktorej patria pozemky A až D, ale predovšetkým hlavné kanalizačné výtlačné potrubie do čistiarne odpadových vôd v Nových Zámkoch, ako aj ostatná infraštruktúra pre pozemky A až D (kompletné cesty vrátane napojenia na hlavnú cestu Nové Zámky – Gúg – Zemné, vodovod, trafostanica a prípojka nízkeho napätia a verejné osvetlenie). 

Pozemky F budú predmetom riešenia v najbližších mesiacoch, nebolo však možné zaradiť ich do aktuálneho územného konania. Veríme, že územné konanie prebehne bez väčšieho zdržania a že v druhom polroku 2023 môžeme zahájiť výstavbu!

Prihláste sa na odber noviniek.

A budete pravidelne informovaný medzi prvými.