Pre zobrazenie viac informácií prejdite kurzurom na pozemok alebo dom.

<br><br>
2. Fáza C10 voľný C11 voľný C12 voľný C13 voľný C18 voľný C19 voľný 2. Fáza 3. Fáza Domy Domy

2. Fáza

 

Zistite viac a informujte sa:

Marcel Prokop, RSc.
0940 600 400
info@slnovrat.sk

C10 voľný

 

plocha  1.062,50 m²
cena  129 eur/m²

cena  137.063 €

Informujte sa.

Marcel Prokop, RSc.
0940 600 400
info@slnovrat.sk

C11 voľný

 

plocha  606 m²
cena  129 eur/m²

cena 78.174 €

Informujte sa.

Marcel Prokop, RSc.
0940 600 400
info@slnovrat.sk

C12 voľný

 

plocha  606 m²
cena  129 eur/m²

cena 78.174 €

Informujte sa.

Marcel Prokop, RSc.
0940 600 400
info@slnovrat.sk

C13 voľný

 

plocha  606 m²
cena  129 eur/m²

cena 78.174 €

Informujte sa.

Marcel Prokop, RSc.
0940 600 400
info@slnovrat.sk

C18 voľný

 

plocha  606 m²
cena  129 eur/m²

cena 78.174 €

Informujte sa.

Marcel Prokop, RSc.
0940 600 400
info@slnovrat.sk

C19 voľný

 

plocha  832 m²
cena  129 eur/m²

cena 107.326 €

Informujte sa.

Marcel Prokop, RSc.
0940 600 400
info@slnovrat.sk

2. Fáza

 

Zistite viac a informujte sa:

Marcel Prokop, RSc.
0940 600 400
info@slnovrat.sk

3. Fáza

 

Zistite viac a informujte sa:

Marcel Prokop, RSc.
0940 600 400
info@slnovrat.sk

PREDANÉ

PREDANÉ

PREDANÉ

Domy

 

Typ A  Radovka

Domy

 

Typ C Dvojdomy

PREDANÉ